Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Ústředním mottem činnosti společnosti HEXONIC je:
„Abychom Vám dali jistotu, že si z nabídky trhu vyberete to nejlepší, již více než 30 let naše výrobky stále zdokonalujeme“, což znamená, že naším nejdůležitějším závazkem je vytvářet co nejúčinnější způsob přenosu tepla. S tímto přístupem můžeme zaručit, že se pokaždé dokážeme optimálně postarat o naše zákazníky a poskytnout jim vysoce kvalitní výrobky, technologie přenosu tepla a tlakové instalace.
Vedení společnosti HEXONIC prohlašuje, že dosažení výše uvedeného cíle bude založeno na rozvoji, zlepšování a udržování organizačních struktur na vysoké úrovni, která umožňuje komplexní služby zákazníkům s přihlédnutím k jejich očekáváním.

Výše uvedené strategické cíle realizujeme následovně:

  • neustálým zlepšováním účinnosti systému řízení kvality, zlepšováním procesů probíhajících ve společnosti HEXONIC se zvláštním důrazem na procesy zásadního významu pro plnění požadavků zákazníků a pečlivým výběrem dodavatelů nabízených produktů a služeb,
  • důsledným plněním požadavků zákazníků a dodržováním příslušných zákonných požadavků na nabízené výrobky,
  • Udržovat vzájemnou spolupráci s obchodními partnery založenou na důvěře, otevřené komunikaci s cílem spoluvytváření hodnoty a zkušenosti.
    systematickou snahou o zvyšování povědomí o kvalitě a vědomí bezpečné práce týmu s cílem lépe plnit požadavky zákazníků a zajištěním pocitu odpovědnosti za kvalitu a bezpečnost práce na všech pracovištích,
  • Umožnit nepřetržité spoluvytváření zkušeností tj. pohlížet na své výrobky, distribuční kanály, technologie a zaměstnance jako na zprostředkovatele přístupu ke zkušenosti z vytváření různorodých řešení
  • zapojením vrcholového vedení a všech zaměstnanců do zlepšování organizace práce a zdůrazněním významu role každého zaměstnance v efektivně fungujícím systému řízení kvality.

Všechny výše uvedené cíle Politiky Kvality jsou realizovány v rámci systému řízení kvality na základě směrnic následujících norem:

  • PN-EN ISO 9001:2015,
  • PN-EN 3834-2:2007,
  • směrnice o dodávání tlakových zařízení na trh 2014/68/EU (PED) s přílohou I str. 4.3,

a zaručují neustálý rozvoj společnosti a její stále lepší přizpůsobování se měnícím se podmínkám.

Vedení společnosti HEXONIC zaručuje, že politika kvality je srozumitelná, implementovaná, všichni zaměstnanci ji dodržují a její vhodnost se pravidelně vyhodnocuje.