Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Bazénové instalace

Voda v bazénu se pohybuje v uzavřeném okruhu. Bazénové instalace obsluhují přívod a odvod vody z bazénů a umožňují tak provozovat plavecký sport.

Domácí bazény se plní vodou ze stejného zdroje jako pitná voda.

Voda v bazénu se pohybuje v uzavřeném okruhu. Z bazénu voda proudí k čisticím filtrům a zase se vrací zpět do bazénu. V chladnějším podnebí by se měla voda ve v domácích venkovním a také v sezónních bazénech ohřívat. K ohřevu bazénové vody je možné použít samostatnou instalaci s výměníkem nebo kombinovat systém ohřevu bazénu s domácím vytápěním. Spotřeba energie je nejvyšší při napouštění bazénu nebo při výměně vody. V ostatních obdobích je nutné pouze udržovat požadovanou teplotu v bazénu. Nejčastěji používanými výměníky tepla v instalacích domácích bazénů jsou trubkové výměníky. Tyto výměníky ohřívají vodu v bazénu rychle a hospodárně.

Plovárny jsou vybaveny alespoň jedním bazénem se systémem úpravy vody, sociálním zařízením, šatnami a sprchami. Podle typu bazénu rozeznáváme plovárny sportovní, rekreační a aquaparky. Mohou být naplněny horkou vodou (termální bazény), slanou vodou (solné bazény) a nebo mohou být vybaveny tryskami pro vodní masáž (hydromasážní vany). V instalacích vyžadujících vynikající tepelnou účinnost se používají rozebíratelné deskové výměníky, které jsou schopny ohřát velké množství vody za krátkou dobu. Velký průměr připojení výměníků umožňuje udržovat vysoký průtok.