Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Bazén s upravenou vodou

Bazény a plovárny mají různé funkce, ale jedno mají společné – voda v takových zařízeních musí být křišťálově čistá a bez mikrobiálního znečištění.

Proč je úprava vody v bazénu tak důležitá?

Bazénové instalace pracují v uzavřeném okruhu. To znamená, že stejná voda, která je v bazénu, prochází procesem filtrace a opět se do bazénu vrací. Při provozu bazénu se do bazénové vody každý den vnáší různé druhy organických i anorganických nečistot. Čerstvé vody se přidává relativně málo (cca 3 % v poměru k objemu vody, kterou je bazén naplněn). Proto se voda v bazénu pravidelně čistí.

Výběr součástí v instalacích upravené vody závisí na kvalitě vody, zdroji odběru a způsobu úpravy. Nejběžnějšími způsoby úpravy vody jsou filtrace, chemická dezinfekce a korekce pH.

FILTRACE VODY
Pokud bazén využívá vlastní zdroj vody, je nejčastěji nutné z ní odstranit železo, abychom se zbavili problému se zákalem vody. V některých zařízeních může být také velmi tvrdá voda. Voda v bazénech se neustále odpařuje, v důsledku toho se při vysoké tvrdosti vody může tvořit vodní kámen. To má významný vliv na provoz zařízení, a proto je správná filtrace vody u bazénových instalací tak důležitá.

DEZINFEKCE
Chemická dezinfekce bazénové vody zabraňuje růstu mikroorganismů. Jedna osoba může do bazénu zanést až miliardu mikroorganismů. Voda se zvýšenou teplotou je navíc výborným prostředím pro růst mikroorganismů. K ochraně vody před množením mikroorganismů se chlor nejčastěji používá ve formě oxidu chloričitého, chlornanu nebo jiné formy. Často volenou metodou je také ozonizace v kombinaci s chlorací. Zajímavým způsobem dezinfekce je elektrolýza soli. V důsledku elektrolýzy se sloučenina NaCl (sůl) rozkládá. Rozklad je způsoben elektrickým napětím, při kterém vzniká chlornan, a ten právě vodu dezinfikuje. Alternativní metodou dezinfekce je UV lampa. Nevýhodou tohoto řešení je, že UV paprsky dokážou odstranit mikroorganismy pouze z vody, která jimi prochází.

KOREKCE pH
Nižší hodnota pH může u návštěvníků bazénů způsobit podráždění očí, pokožky a sliznic. Voda s nízkým pH může navíc vést ke korozi kovových součástí. Z vody s vysokým pH se mohou vysrážet sloučeniny vápníku. Voda v rámci stanovených limitů pH nejen nedráždí pokožku a chrání instalace, ale také podporuje správné fungování dezinfekčních prostředků.

Výběr vhodného výměníku závisí na kvalitě vody, zdroji spotřeby a způsobu úpravy. Zdrojem teplé vody v bazénu je výměník tepla. Zároveň jím protéká teplá voda z instalace ústředního topení a bazénová voda, která je ohřívaným mediem. Výměnná plocha může být vyrobena z ocelových nebo titanových trubek (trubkový bazénový výměník) nebo desek (deskový bazénový výměník).