Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Chemický průmysl

Chemický průmysl zahrnuje chemickou výrobu plastů, výrobu hnojiv a petrochemický průmysl.

Chemický průmysl je jedním z největších a nejvíce inovativních průmyslových odvětví na světě.

Dělí se na dva segmenty chemii organickou a anorganickou. Organické chemické složky se získávají z fosilních paliv a materiálů z biomasy. Anorganické chemické složky se vyrábějí kombinací prvků a chemických sloučenin, jako je chlorid sodný, oxid železa a kyselina chlorovodíková. Oba druhy materiálů se prodávají jako komponenty nebo jako hotové výrobky pro specifické aplikace. Chemické výrobky se používají ve výrobcích pro domácnost,jako jsou mýdla, saponáty, čisticí prostředky atd. Patří sem také plastové pryskyřice, barviva a pigmenty.

Chemická výroba je komplexní řadou procesů od ohřevu, chlazení a kondenzace až po odpařování a separaci. Všechny tyto procesy vyžadují spolehlivou a účinnou technologii přenosu tepla. Rozsáhlá řada výměníků tepla společnosti Hexonic nabízí chemickému průmyslu vhodná řešení pro téměř každou aplikaci.