Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Chlazení kalicího oleje

Kalicí oleje se používají při procesech tepelného zpracování různých typů slitin železa, zejména oceli.

Kritickou součástí procesu tepelného zpracování kovů je kalení neboli rychlé ochlazení dílů pro dosažení specifických vlastností.

Kalicí systém sestává z výměníku instalovaného mezi kalicí lázní a olejovou nádrží. Cirkulaci oleje v okruhu zajišťují dvě čerpadla instalovaná před chladičem. Výměník tepla udržuje v kalicí lázni konstantní teplotu oleje.

Hrozbou pro správnou funkci kalicích chladicích systémů jsou potenciální netěsnosti v chladiči, proto se doporučuje používat deskové výměníky s dvojitými teplosměnnými deskami. Toto řešení znesnadňuje smíchání vody s olejem, což by mohlo způsobit nežádoucí efekt.