Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Chlazení transformátorového oleje

Transformátorový olej je syntetický nebo minerální olej používaný jako izolant, který má také chladicí funkci.

Vzhledem k velkému množství tepla, které transformátory generují, je nutný stálý průtok oleje a jeho vhodné chlazení ve výměníku tepla.

Transformátorový olej (izolační kapalina) v transformátorech působí jako elektrický izolant a odvádí teplo ze zařízení, což mu umožňuje stabilní a nepřetržitou práci. Udržování oleje na nízké teplotě umožňuje snížit elektrické zatížení transformátoru jak trvale, tak v období největší poptávky.

Deskový nebo deskový pájený výměník tepla typu SafePLATE nainstalovaný v chladicím systému transformátorového oleje zabraňuje mísení oleje s vodou a zajišťuje tak bezpečný provoz systému.