Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Doprava

Doprava je soubor činností souvisejících s osobní a nákladní dopravou příslušnými dopravními prostředky.

Moderní nákladní vozidla a vozidla městské dopravy jsou kromě tradičního brzdového systému navíc vybaveny elektrodynamickou brzdou, motorovou brzdou nebo hydraulickou brzdou.

Hydraulické retardéry, běžně používané v užitkových vozidlech, jsou pomocné prostředky, které mohou snížit rychlost vozidla přeměnou kinetické energie vozidla na tepelnou energii absorbovanou brzdovou kapalinou, kterou představuje olej. Při brzdění se olej čerpá do prostoru mezi rotorem a statorem, zvaného brzdová komora. Jak olej protéká komorou, dostává se ke stacionárním lopatkám statoru. Tam se zbrzdí, změní směr a znovu působí na lopatky rotoru, přičemž generuje točivý moment, který snižuje rychlost a brzdí hnací hřídel. V důsledku tohoto procesu vozidlo začne zpomalovat.

Regulace teploty v brzdových systémech snižuje možné znečištění a spotřebu paliva. Olejové chladiče společnosti Hexonic se používají v brzdových systémech vlaků, tramvají, autobusů a nákladních automobilů.