Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Systémy mazání válců při zpracování oceli

Ocelářský průmysl je průmyslovým odvětvím, které se zabývá tavením různých ocelových slitin.

K výrobním systémům v ocelárnách patří jak hutnické pece, tak zařízení pro tvarování a válcování výrobků.

Ocelový šrot nebo ruda se taví v peci. potom ve formě roztaveného kovu putují do vodou chlazené formy. Ztuhlá, ještě horká ocel se pak rozřeže na kusy a vyválí na požadovanou tloušťku, délku a tvar.

Válce pro tvarování ocele musí být řádně mazány a chlazeny olejem, který se následně chladí ve výměnících tepla.