Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Chlazení

Výměníky tepla jsou jedním ze základních prvků chladicích zařízení. Při procesu chlazení předávají energii vypařujícího se chladiva, při procesu ohřevu je zdrojem energie kondenzační chladivo.

V současné době se v chlazení klade velký důraz na modernost a energetickou účinnost.

Inovativní konstrukční řešení umožňují snížit spotřebu energie, to se potom promítá do šetření životního prostředí. Tepelné Instalace stále častěji využívají tepelná čerpadla, která mohou využívat energii z okolního prostředí. V mnoha zemích EU byla tepelná čerpadla uznána jako obnovitelný zdroj energie. Mohou pomáhat splnit povinnosti závazků týkajících se příslušného podílu OZE (Obnovitelné Zdroje Energie) v energetickém plánu.

V systémech, kde jsou médiem chladiva, např. v tepelných čerpadlech a chladicích agregátech, se používají deskové pájené výměníky tepla Hexonic typu R, které jsou navrženy tak, aby fungovaly jako kondenzátory nebo výparníky. Výměníky tohoto typu mají konstrukci se zvýšenou pevností a s optimalizovanou geometrií určenou pro chladicí aplikace.