Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Fermentační komory

Místo, kde organické látky v kalu odpadních vod podléhají biochemickému rozkladu. K tomuto procesu dochází působením anaerobní fermentace metanu.

Statisticky lze z 1000 m3 odpadních vod přitékajících do čistírny získat 100-200 m3 bioplynu.

Anaerobní stabilizace kalu z komunálních odpadních vod výrazně snižuje jeho škodlivost. Během procesu čištění kalu z komunálních odpadních vod prochází surová odpadní voda lapačem písku, kde jsou odstraněny největší pevné nečistoty. Později je sediment s obsahem velkého množství organických látek odstraněn v primární sedimentační nádrži. Sediment se přímo odvádí do fermentační komory (WKF-u). Zbývající odpadní vody se odvádí do komor aktivního kalu nebo do biologických ložisek, kde se čistí s vzdušným kyslíkem a mikroorganizmy. Výsledný kal je vysoce hydratovaný, proto se před zavedením do komory WKF-u částečně zpracovává ve filtračních lisech. Získaný odpad se odvádí do primární usazovací nádrže a částečně odvodněný kal postupuje do WKF-u, kde je průměrná skladovací teplota 37-38 °C.

Fermentace metanu, ke které dochází v komorách bez kyslíku, je biochemickým procesem zplyňování složitých, multimolekulárních organických látek. Vzniklý bioplyn, sestávající převážně z metanu a oxidu uhličitého, stoupá do horní části fermentační komory, odkud se potrubím dopravuje do nádrží, kde se skladuje. V komorách není instalován výměník tepla, jako je tomu u zemědělských bioplynových stanic. Kal se ohřívá mimo komory ve výměnících tepla ST společnosti Hexonic ST.