Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Rekuperace tepla z odpadních vod

Podle odborníků bude v polovině století hlavním nosičem energie pro vytápění budov elektřina získávaná převážně z obnovitelných zdrojů.

Odpadní voda je výborným zdrojem tepla.

Jeho regenerace je však obtížná vzhledem k povaze média, kterým je suspenze pevných částic. Tato suspenze vykazuje vysokou korozní agresivitu a sklon k usazování nečistot na stěnách výměníku, což vede ke zhoršení podmínek výměny tepla, a dochází ke snížení účinnosti výměníku.

Ideálním výrobkem pro tento typ aplikací je výměník tepla typu trubka v trubce společnosti Hexonic. Má plně demontovatelnou konstrukci, která umožňuje mechanické čištění povrchu od vrstvy sedimentu. Nerezová ocel, ze které je výměník vyroben, zajišťuje odolnost proti korozi a jednoduchá konstrukce zajišťuje dlouhodobý bezporuchový provoz. Jedna sekce výměníku se skládá z trubky menšího průměru (strana odpadní vody) namontované uvnitř trubky o větším průměru (strana ohřívané vody). Celý výměník se skládá z příslušného počtu sekcí zapojených do série a namontovaných na rámu. Počet sekcí závisí na charakteru a pracovních parametrech média.