Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Energetický průmysl

Moderní svět je závislý na elektřině. Všechny oblasti života jsou na jejích dodávkách závislé. Otázka energetické bezpečnosti je strategickým tématem každé země. Energie představuje ekonomický krevní oběh, který určuje fungování ekonomiky a její vývoj.

Energetický sektor můžeme rozdělit na elektrárny, teplárny, tepelné elektrárny a průmyslové energetické sítě, které dodávají energii ve formě elektřiny a tepla.

Energetika je jedním z odvětví hospodářství s nejškodlivějším dopadem na životní prostředí. Předpokládá se, že do roku 2040 bude růst celosvětového energetického sektoru činit 1,1 % ročně. Svět podniká kroky ke snížení škodlivého dopadu energie na životní prostředí integrací energetické politiky s politikou životního prostředí.

Proto se průmysl postupně odklání od výroby energie z tradičních zdrojů k využívání obnovitelných zdrojů energie.