Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Chladiče napájecí vody

Správný provoz elektráren a tepelných elektráren vyžaduje nepřetržitou dodávku vody.

V energetice je voda nezbytná pro chlazení, pro doplňování ztrát v kotlových a topných okruzích, pro odstruskování a odstraňování popela.

Nesmí obsahovat mechanické nečistoty a škodlivé kyseliny, které by mohly nepříznivě ovlivnit provoz kondenzátorů a chladičů. Voda pro doplňování parních a vodních okruhů musí splňovat nejvyšší požadavky, které rostou se zvyšováním provozních parametrů kotle. Nesmí obsahovat žádné sloučeniny, které přispívají k tvorbě vodního kamene, korozi nebo způsobují pěnění.

Mezi nejdůležitější místa zásobovaná napájecí vodou patří chladiče oleje napájecího čerpadla, chladiče motoru napájecího čerpadla, chladiče vody a destilátu v chladicím systému vinutí statoru generátoru, napájecí voda pro potřeby kotelny, dále chladiče mazacího a těsnícího oleje, chladiče odběrové stanice vzorků, chlazení ložisek čerpadel.