Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Elektrárny ORC

Organický Clausiův-Rankinův cyklus je rozšířením Clausiova-Rankinova cyklu , což je cyklus pro klasickou parní elektrárnu. V tomto procesu je voda nahrazena organickým nebo anorganickým médiem s nízkou teplotou fázového přechodu.

Základními prvky elektrárny ORC jsou výměníky tepla, které fungují jako výparníky nebo kondenzátory.

Instalace také obsahuje oběhová čerpadla a turbogenerátorové soustrojí. Pro zvýšení účinnosti systému jsou zde instalovány také mezivýměníky, které fungují jako regenerátory a ekonomizéry.

V ORC elektrárnách se jako výparníky, kondenzátory a rekuperátory nejčastěji používají trubkové výměníky tepla s možností přizpůsobení materiálu v závislosti na korozivnosti média. Máme-li k dispozici jen malé množství odpadního tepla, můžeme v systému použít vhodně přizpůsobené výměníky tepla JAD, DNA. Vzhledem k účinnosti přenosu tepla se jako ekonomizéry perfektně uplatní rozebíratelné výměníky tepla. K tomuto účelu můžeme využít i opláštěné trubkové a opláštěné deskové výměníky tepla JAG SHIELD.