Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Kogenerační jednotky s plynovými motory

Kogenerace je jedním z nejefektivnějších způsobů využití energie. V dnešní době se stále výrazněji projevuje trend, který se odklání od tradiční výroby elektřiny spalováním uhlí.

U méně výkonných systémů se alternativou k uhlí stávají systémy s plynovými motory.

Základní blok poháněný plynným palivem se skládá z kompresoru, turbíny a spalovací komory, tyto prvky jsou obvykle uloženy na jedné hřídeli. Pro optimalizaci procesu výroby energie se používá řada vylepšení, v nichž hlavní roli hrají výměníky tepla. Po expanzi v turbíně mají výfukové plyny poměrně vysokou energii. Jedním ze způsobů, jak zlepšit výkon systému, je regenerace tepla. K té dochází ohřevem vzduchu před smícháním s palivem ve spalovací komoře za pomoci výfukových plynů z turbíny (obr. 1). Vzhledem k vysokým provozním parametrům jsou výměníky používané v tomto typu aplikací obvykle trubkové konstrukce.

Dalším uplatněním výměníků tepla v plynových kogeneračních jednotkách je systém chlazení spalovací komory, tedy bloku motoru a mazacího oleje. Vzhledem k relativně nízkým parametrům teplosměnného média se v tomto případě nejčastěji používají rozebíratelné deskové výměníky. Předností kogeneračních systémů na bázi spalovacích motorů je vysoká účinnost výroby elektřiny, kompaktní konstrukce,nízké emise CO2,velká rozmanitost používaných paliv (zemní plyn, LNG, bioplyn, speciální plyny), možnost výroby energie v místech vzdálených od přenosové sítě a její využití jako nouzové napájení.