Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Tepelné elektrárny

Provoz tepelných elektráren a klasických elektráren je založen na podobných principech. Rozdíl je v tom, jak se teplo odebrané z nízkotlaké páry opouštějící plynovou turbínu využívá ve výměníku tepla (v kondenzátoru).

V elektrárnách se více než polovina tepla dodaného palivem zpracovává jako odpadní teplo.

V tepelných elektrárnách se teplo vytvořené kogenerací dostává do tepelné sítě a předávacích stanic, umístěných v bytových domech. Přes tyto stanice se teplo vede do vnitřních instalací sloužících k vytápění bytů a ohřevu teplé užitkové vody.

Kombinovaná výroba (kogenerace) přináší lepší využití paliva a menší znečištění životního prostředí. Technologie CHP (angl. Combined Heat and Power, pozn překl.) může využívat různá paliva, jak fosilní, tak obnovitelná. Používá se již řadu let především v průmyslových, velkých komerčních a institucionálních aplikacích.