Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Výměníky pro nízkotlakou a vysokotlakou regeneraci

Světová konvenční energetika neustále usiluje o zlepšení výroby elektřiny. Tento trend je vynucen stále rostoucí cenou paliv a škodlivým dopadem energetiky na životní prostředí.

U klasické elektrárny se účinnost zvyšuje především zvýšením parametrů páry vyrobené v kotli a páry používané k pohonu turbínového soustrojí.

Zvýšení účinnosti systému se také dosahuje využitím mnohonásobných mezistupňových přehřátí a úpravou průtokových částí parních turbín.
Regenerace tepla, prováděná pomocí regeneračních výměníků, je postupem zaměřeným na carnotizaci termodynamického cyklu. Umožňuje to výrazné zvýšení tepelné účinnosti vlastního cyklu parní elektrárny. V praxi to znamená zařadit do systému výměník tepla napájený párou z přepouštěcího ventilu turbíny. Teplo odebrané z kondenzace páry se předává kondenzátu. Vyšší teplota kondenzátu snižuje množství paliva potřebného k ohřevu vody. Podle tlaku kondenzátu dělíme regenerační výměníky na nízkotlaké a vysokotlaké.

Napájecí voda se nejdříve ohřívá kondenzátem páry odebrané z přepouštěcího ventilu turbíny v ohřívači I, potom v ohřívači II kondenzací této páry. Za ohřívačem II je umístěn chladič páry z přepouštěcího ventilu III, ve kterém je napájecí voda ohřívána na teplotu mírně vyšší než je teplota nasycení odpovídající tlaku přepouštěcí páry.