Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Farmaceutický průmysl

Odvětví hospodářství, které se zabývá léky od jejich návrhu přes výrobu až k distribuci.

Farmaceutický průmysl pokrývá většinu praktických problémů spojených s léčivy, tj.výzkum nových léčiv, počáteční klinické fáze testování nových léčiv, klinická hodnocení léčiv k jejich schválení, průmyslová výroba léčiv, patentová ochrana, schvalování léčiv k prodeji, kontrola kvality léčiv atd. Nejpoužívanější surovinou ve farmaceutickém průmyslu je voda.

Používá se k výrobě léčivých přípravků, je součástí léčiv a vakcín a mj. slouží pro čištění technologických linek a proplachování obalů. Voda pro injekce (WFI - Water for Injection) je čištěná voda, upravená tak, aby odstranila látky škodlivé pro lidský organismus. Při výrobě léků má všestranné použití. Používá se jako rozpouštědlo, látka pro ředění přípravků, ale i jako sterilizační prostředek nádob, přístrojů nebo systémů.

Aby společnost Hexonic splnila přísné požadavky průmyslu, nabízí specializované opláštěné trubkové výměníky tepla řady P, které se používají v generátorech vody pro injekce, v jejích skladovacích a distribučních systémech a v místech spotřeby. Výměníky jsou navrženy tak, aby minimalizovaly riziko kontaminace a zajistily bezpečnou a sterilní práci.