Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Odběrné místo

Systém dávkuje injekční vodu WFI nebo čištěnou vodu PW (Purified Water) při specifikované teplotě. Systém je navržen tak, aby splňoval vysoké kvalitativní a hygienické požadavky farmaceutického průmyslu.

Pro použití ve farmaceutickém výrobním procesu musí být voda WFI ochlazena na aplikační teplotu.

Nejčastěji je to 25 °C až 45 °C. Pokud existuje více odběrných míst se stejnou teplotou, je v systému vytvořen přídavný okruh, ve kterém je instalován výměník P-line pro chlazení vody na aplikační teplotu.

Jiným řešením je instalace výměníku tepla těsně před odběrným místem (POU - Point of Use). V tomto místě použitý výměník P-line ochlazuje WFI na požadovanou hodnotu.