Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Skladování a distribuce injekční vody za studena

Vyrobená injekční voda se musí skladovat a distribuovat do odběrných míst odpovídajícím způsobem.

V systémech skladování a rozvodu studené vody (WFI) jsou obvykle instalovány dva výměníky P-line.

První výměník chrání systém před nadměrným nárůstem teploty a ochlazuje ho na 15 °C až 30 °C. Druhý výměník se používá v procesu periodického ohřevu vody na vysokou teplotu pro sterilizaci systému.

Dalším řešením systému akumulace a rozvodu studené injekční vody WFI je systém s jedním výměníkem P-line, který plní obě funkce. Podle potřeby se do pláště výměníku přivádí studená voda z agregátu nebo technická pára.