Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Skladování a distribuce injekční vody za tepla

Úkolem skladovacího a distribučního systému je přivést médium do odběrných míst pod odpovídajícím tlakem, teplotou a v příslušné kvalitě.

Po výrobě musí být injekční voda odpovídajícím způsobem skladována a distribuována do odběrných míst.

Požadované parametry jsou obvykle specifikovány uživatelem ve fázi tvorby projektu a závisí na typu procesních parametrů, pro které bude dané médium použito. Jednou z metod skladování a distribuce injekční vody (WFI) je její skladování při konstantní teplotě kolem 80 °C - 85 °C.

Udržování této teploty zajišťuje výměník P-line, do jehož pláště se přivádí technická pára nebo voda.