Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Systémy chlazení

Chladicí systémy zajišťují udržování vhodné teploty v průmyslových a komerčních objektech.

Výměníky tepla jsou základními prvky chladicích zařízení.

Při procesu chlazení předávají energii vypařujícího se chladiva, při procesu ohřevu je zdrojem energie kondenzační chladivo.

V systémech, kde jsou médiem chladiva, např. v tepelných čerpadlech a chladičích, se používají pájené deskové výměníky tepla Hexonic typu R, které jsou navrženy tak, aby fungovaly jako kondenzátory nebo výparníky. Výměníky tohoto typu mají konstrukci se zvýšenou pevností a s optimalizovanou geometrií určenou pro chladicí aplikace. Volba vhodných nátrubků umožňuje jejich integraci s jakoukoli instalací napájenou chladivem.

Klimatizace

Klimatizace je proces chlazení, při kterém se vzduch přiváděný do budov technicky upravuje tak, aby se zajistila požadovaná teplota a vlhkost. Klimatizace zajišťuje udržení vhodných podmínek tepelné pohody. Klimatizace prostorů, ve kterých probíhají výrobní procesy s požadavky na určité provozní podmínky, se nazývá průmyslová klimatizace. Mezi druhy průmyslové klimatizace patří i klimatizace prostorů farmaceutického a potravinářského průmyslu a operačních sálů. V těchto systémech jsou zpřísněny požadavky na čistotu vzduchu. Kde je primárním úkolem klimatizace zajistit dobré pracovní podmínky, mluvíme o komfortní klimatizaci.

Bytové klimatizační systémy odvádějí teplo ze stlačeného vzduchu. V těchto systémech fungují výměníky tepla jako vnitřní výměník, podchlazovač a rekuperační výměník. Teplo získané z klimatizace lze využít k ohřevu vody. V klimatizačních systémech se používají mechanické nebo absorpční chladiče. Mechanický chladič ochlazuje vzduch kapalinou. Teplo se v chladicím okruhu odebírá výparníkem a kondenzátorem. Společnost Hexonic navrhla výměníky tepla přizpůsobené moderním chladivům, jako je R410A. Deskové pájené výměníky tepla zlepšují účinnost systému tím, že fungují také jako podchlazovače, ekonomizéry nebo chladiče.

Absorpční chladiče používají jako absorbent bromid lithný a chladivem je voda. Výměníky tepla v takových systémech fungují jako podchlazovače pro vstupní ohřívače.

Chlazení serverovny

Chladicí systémy jsou důležitou součástí síťové infrastruktury, která určuje vysokou úroveň dostupnosti ICT systému. V 21. století se svět zaměřil na nové technologie. Svět technologií se dále zaměřuje hlavně na energeticky úsporná řešení.

V typické serverovně spotřebují chladicí systémy asi 60 % celkové spotřeby energie, což z nich činí jeden z klíčových faktorů určujících ziskovost datových center. Serverovny vyžadují chlazení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v důsledku toho spotřebují mnohem více energie než chlazení jiných typů místností.

Majitelé a provozovatelé datových center hledají spolehlivá, energeticky efektivní, moderní řešení s dlouhou životností a minimální údržbou. Vhodně navržené systémy chlazení zajišťují jejich celoroční činnost a nižší provozní náklady. Vhodné pracovní podmínky instalovaných zařízení bez ohledu na roční období a měnící se zatížení jsou dnes jedním z nejdůležitějších faktorů, které projektanti analyzují. Výměníky tepla společnosti Hexonic mají vysokou účinnost a kompaktní rozměry, které šetří místo v chladicích systémech serveroven.

Lokální chlazení

Nejběžnějšími chladicími systémy jsou systémy lokální. Tyto systémy zajišťují chlazení v jedné budově, například v hotelu, nemocnici nebo kancelářské budově. Zdrojem chlazení jsou obvykle chladicí agregáty (chillery), instalované v každé budově. Chlad se přenáší do vnitřního chladicího systému deskovým výměníkem tepla. Vzduchový kapalinový chladič a deskový výměník tepla umožňují optimalizaci systému. Takto konstruovaný systém s příslušným výkonem funguje plynuleji a minimalizuje riziko poruchy.

Výměníky tepla mohou být nainstalovány na různých úrovních budovy. Ty potom fungují jako rozdělovače tlaku, přenášejí chlad mezi zónami a eliminují tak problém rozdílu tlaků.

Dálkové chlazení

Koncept síťového dálkového chlazení se v poslední době stává stále populárnějším. Místo z lokálních systémů umístěných v každé budově se chlad se čerpá z jednoho centrálního zdroje. Toto řešení je příznivé pro životní prostředí a umožňuje dosáhnout výrazných ekonomických výhod. Další výhodou tohoto řešení v objektech napájených z chladicí sítě je absence vibrací a hluku.

Systém dálkového chlazení nabízí v závislosti na potřebách budovy velkou flexibilitu bez nutnosti instalace chladičů. Nejefektivnějším a nejekonomičtějším řešením je spojení dodávek elektřiny, vytápění a chlazení od jednoho dodavatele. Takové řešení minimalizuje náklady na instalaci a provoz systému.

Distribuce chladu v systémech dálkového chlazení může být přímá nebo nepřímá. Výměník tepla v nepřímém systému odděluje vnitřní systém od vnějšího. Výměník tepla funguje jako oddělovač tlakového okruhu, to se projevuje nižším tlakem v instalaci, a snižuje tak hladinu hluku v systému. Toto řešení také usnadňuje detekci případných netěsností,což vede ke snížení provozních nákladů.

V přímém systému chlazení směřuje chlad do instalace uvnitř budovy, teprve tam dochází k jeho rozdělování. Tento typ instalace zvyšuje riziko kontaminace vody a úniku vody v budově. Instalace deskového výměníku tepla Hexonic do nepřímého chladicího systému zajišťuje minimální spotřebu energie a zlepšuje provoz systému.