Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Petrochemický průmysl

Petrochemické výrobky jsou chemické výrobky, které se procesem rafinace získávají ze surové ropy. Chemikálie vyrobené ze surové ropy se získávají i z jiných fosilních paliv, jako je uhlí a zemní plyn.

Petrochemický průmysl vyrábí řadu materiálů, které mají široké využití jak v průmyslu, tak v domácnostech.

Mimo jiné mezi ně patří plasty, syntetický kaučuk, ředidla, hnojiva, léčiva a lepidla. Používají se v automobilech, v obalech, lékařském vybavení, barvách, oděvech a ve stavebních materiálech. Ekologicky šetrnější způsob výroby petrochemických výrobků představují rostlinné zdroje jako kukuřice, palmové ovoce nebo cukrová třtina.

Výměníky tepla používané v různých fázích těžby ropy a zemního plynu musí splňovat ekologické normy. Musí být spolehlivé a odolné vůči vysoké teplotě a tlaku. Jsou také velmi důležitou součástí provozních procesů v petrochemickém průmyslu včetně čištění, zkapalňování, kondenzace a zpětného zplynování.