Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Mlékárenství

Zpracování mléka zahrnuje procesy chlazení, pasterizace, fermentace, sušení a skladování výrobku při vhodné teplotě.

Nejdůležitějšími otázkami souvisejícími se zpracováním mléka jsou zvýšení účinnosti systému, zajištění šetrného zacházení s mlékem a získání zvýšené kvality koncového výrobku.

Pasterizace je mlékárenský proces, který zahrnuje tepelné ošetření mléka za účelem minimalizace přítomnosti patogenních mikroorganismů ve výrobku. Tento proces vyžaduje bezpečnost a hygienu a také účinný přenos tepla. Funkci pasterizátorů v mléčných systémech plní výměníky tepla. Používají se k zahřátí mléka na teplotu 74 °C - 95 °C (v závislosti na výrobku), udržují ho na této teplotě po dobu 15-300 sekund a potom ho ochladí na teplotu fermentace (38 °C). Po fermentaci se mléko ochladí na teplotu balení 4 °C - 20 °C. Roli chladiče může plnit deskový výměník tepla, který mléko předchlazuje.

Široká řada výměníků tepla Hexonic je klíčovou součástí mlékárenských procesů, jako je pasterizace, fermentace, sběr mléka, skladování a čištění v systémech CIP (sanitační stanice Clean In Place).