Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Pivovarnictví

Odvětví hospodářství, které se zabývá výrobou piva v průmyslovém měřítku, zahrnuje pivovary, sladovny, továrny na nealkoholické nápoje a závody na extrakty chmele.

Pro proces vaření piva je nejdůležitější efektivní spotřeba energie, účinnost a spolehlivost zařízení.

Díky technologicky vyspělým zařízením, která výrazně podporují výrobní proces a zajišťují nejvyšší kvalitu finálního produktu - piva, se pivovarnictví v dnešní době stalo automatizovaným průmyslem.

Pro proces vaření piva je nejdůležitější efektivní spotřeba energie, účinnost a spolehlivost zařízení. Kvalita výrobních procesů také závisí na kontrole teploty a tlaku. Výměníky tepla společnosti Hexonic, které pracující v těchto instalacích, zaručují šetrnou a hygienickou manipulaci s výrobkem a maximální účinnost. V průmyslovém i řemeslném pivovarnictví se používají deskové pájené a opláštěné trubkové výměníky tepla.