Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Stanice CIP

Stanice CIP (angl. Clean In Place) jsou systémy pro čištění instalací a zařízení, které jsou součástí vybavení průmyslových provozů, v nichž hrají důležitou roli hygienické normy.

Právní normy pro výrobu potravin ukládají povinnost dodržovat ustanovení o zdravotní nezávadnosti a kvalitě vyráběných výrobků.

Automatizovaný proces čistí vnitřní povrchy potrubí a dalších součástí bez jejich demontáže. Čištění v uzavřeném cyklu umožňuje šetřit čas, média, chemikálie a množství odpadních vod. Tato zařízení nacházejí uplatnění nejen v potravinářském průmyslu, pivovarnictví, výrobě nápojů a mléčných výrobků, ve zpracovávání potravin, ale také ve farmaceutických a kosmetických provozech.

Čisticí cyklus začíná počátečním oplachováním vodou, pokračuje mezioperačním oplachováním. Voda z počátečního oplachování odtéká přímo do odpadní vody. Dávkovací čerpadla dodávají do nádrže přesné množství chemikálií. Potom se čisticí roztok ohřívá trubkovým výměníkem JAD a cirkuluje v uzavřeném okruhu, dokud není zařízení při stanovené teplotě důkladně umyto. Po dokončení čisticího cyklu se celý systém proplachuje, dokud není pH neutrální. Při čištění je systém CIP zcela izolován od výrobní linky.