Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Výroba nápojů

Výrobci nápojů mezi sebou soutěží a volí stále novější a lepší technologie, které zvyšují efektivitu systému a optimalizují náklady.

Nápoje se musí vždy vyrábět podle hygienických norem pro výrobu potravin.

Nápoje se vyrábí při přesně definovaných teplotách. Voda pro tvorbu roztoku se ochlazuje ve výměníku tepla. V pozdějších výrobních etapách, v jednotlivých nádobách, se přidává sirup. Směs vody a sirupu se při průchodu tepelným výměníkem znovu ohřeje a ochladí na skladovací teplotu. Jako chladicí činidlo v tomto případě působí glykol, který absorbuje teplo z nápoje. Optimální výměna tepla s nízkými tlakovými ztrátami zaručuje nízké provozní náklady, což je při sériové výrobě velmi důležité.

V širokém sortimentu výměníků tepla společnosti Hexonic jsou zařízení, která se osvědčují v procesech pasterizace, chlazení, ohřevu šťáv, ohřevu teplé vody a v CIP systémech.