Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Rafinérský průmysl

Přeměňuje ropu a zemní plyn na chemikálie, jako je etylen, benzen, xylen a butany aumělé hmoty jako polyetylen, polypropylen a jiné. Tyto výrobky se používají přímo jako výrobek koncové spotřeby nebo jako meziprodukt při výrobě jiných chemikálií.

Rafinace ropy je nákladným a energeticky náročným procesem.

Rafinérie neustále zlepšují svou provozní efektivitu při současném dodržování přísných norem na snižování emisí škodlivých látek a na obsah síry v palivech. Kvůli dodržování zásad hospodaření se sírou a maximálního opětovného využití vody se používá proces stripování kyselých vod. Tento proces spočívá v odstranění čpavku a sirovodíku z technologické vody. Kyselá voda z procesních jednotek se shromažďuje v nádrži. Odtud se čerpá přes výměník tepla do horní části vytěsňovací odsiřovací kolony (stripéru). K rekuperaci energie dochází před strippingem při ohřívání kyselé vody. Kyselé odpadní plyny ze stripovací jednotky mohou být směrovány do jednotky pro rekuperaci síry (SRU), do přídavného spalování nebo do spalování (fléru) kyselého plynu. Jednotky rekuperace síry jsou nejekologičtějším způsobem využití plynu. V ostatních případech může docházet k výraznému zvýšení emisí SO2 a NOx.

Společnost Hexonic má potřebné znalosti k zajištění optimálního přenosu tepla v rafinérském průmyslu. Naše technologie Vám umožňuje maximalizovat energetickou účinnost těchto procesů a minimalizovat problémy s korozí a kontaminací. Námi vyráběné trubkové výměníky tepla, určené pro různé technologické aplikace, opakovaně prokázaly svou spolehlivost v nejtěžších provozních podmínkách.