Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat
Metrické jednotky
Imperiální jednotky
PED
ASME
Typ
Rozměry [mm]
A B C D E F
Max. počet desek
Hmotnostkg
LA21 AS40278314731411+2,3*NP600,58+0,06*NP.
LC110 AS17037846625828/38; 10011+2,4*NP2008,7+0,408*NP.
Typ
Rozměry [in]
A B C D E F
Max. počet desek
Hmotnostlb
LA21 AS1,5710,9413,432,870,550,39+0,09*NP601,28+0,13*NP.
LC110 AS6,6914,8818,3510,21,890,39+0,09*NP20019,18+0,90*NP.

Technický výkres

Informační list výrobku
Technický výkres