To display the content appropriate for your location, we have set the country to: , language: HU. You can continue with these settings or change them.
Change Continue

Adatvédelmi szabályzat

Hexonic - Adatvédelmi szabályzat

Titoktartási irányelvek I. Személyes adatok

1. § 1. A hexonic.com honlapon kínált szolgáltatások használatához a felhasználónak ki kell töltenie a megfelelő űrlapot, amelyen megadja bizonyos személyes adatait – ezek akár később is megadhatók.

2. A felhasználói adatszolgáltatás önkéntes, azonban a hexonic.com honlapon kínált szolgáltatások igénybevételéhez szükséges. Az adatkezelő által kért személyes adatok megadása nélkül a felhasználó nem tudja igénybe venni a szolgáltatásokat.

 3. A felhasználó által a regisztrációs űrlapon vagy a Hexonic Sp. z o.o. céggel folytatott kommunikáció során megadott vagy a felhasználó által a hexonic.com honlapon igénybe vett szolgáltatások során szerzett minden személyes adatot a lengyel jogszabályoknak és mindenekelőtt a személyes adatok védelméről szóló 1997.08.29-i törvénynek (egységes szöveg: 2014. évi közlöny, 1182. szám, az esetleges módosítások szerint) és az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002.07.18-i törvénynek (2013. évi közlöny, 1422. szám) megfelelően kezeljük.

4. Továbbá, 2018.05.25-től a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2016. április 27.) szintén vonatkozik a személyes adatok kezelésére.

 2. § 1. A személyes adatok kezelője a Hexonic Sp. z o.o. (Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel.: +48 55 888 55 00, info@hexonic.pl), a továbbiakban: „adatkezelő”.

2. A személyes adatok kezelője rábízhatja más jogi személyre ezen adatok kezelését egy vonatkozó megbízási szerződés alapján.

3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat megkapó felek olyan jogi személyek, akik a hexonic.com honlapot üzemeltetik, vagy az informatikai biztonságáért felelnek.

3. § 1. A felhasználó jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, továbbá megerősíteni, javítani vagy törölni azokat – megfelelő kérés továbbításával az adatkezelő felé.

 2. 2018. május 25-től a felhasználónak jogában áll személyes adatainak kezelési vagy továbbadási jogát is korlátozni. Amennyiben a személyes adatokat nem a jogi követelmények szerint kezelik, a felhasználónak jogában áll panaszt tenni a felügyeleti szervnél.

 3. 2018. május 25-től a felhasználónak szintén jogában áll elutasítani a személyes adatainak kezelését, beleértve a közvetlen marketing céljából végzett kezelést is.

4. § 1. Az adatkezelő a felhasználó személyes adatait olyan mértékben kezeli, amennyiben az a jogi viszony létrehozásához, végrehajtásához és befejezéséhez szükséges a hexonic.com honlapon kínált szolgáltatások tükrében. A felhasználó olyan személyes adatai, amelyeket az adatkezelővel folytatott kommunikáció során ad meg, a felhasználónak adott válaszhoz, valamint az adatkezelő promóciós tevékenységeihez és szolgáltatásaihoz használhatók fel.

 2. A személyes adatok kezelésének jogi alapja 2018. május 25-től az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke 1. bekezdésének b. és f. pont. Az adatkezelő jogszerű érdeke, hogy szolgáltatásai marketingjét végezze.

 5. § Az adatkezelő a felhasználó által adott további vagy saját döntése szerinti hozzájárulás alapján jogosult marketing anyagokat küldeni a felhasználó e-mail címére vagy telefonszámára. Az előző mondatban említett hozzájárulást a felhasználó bármikor visszavonhatja. Hozzájárulás esetén a személyes adatok kezelésének alapjául az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002.07.18-i törvény 10. cikke és a 2004.07.16-i telekommunikációs törvény 172. cikke is szolgál.

 6. § A személyes adatok kezelése az adatkezelő által a felhasználónak nyújtott szolgáltatások ideje során és teljesítésük után az adatkezelő felhasználó felé fennálló felelősségeinek megfelelőségigazolására történik. Ez az időszak megfelel az esetleges követelések időkorlátjának. A marketing tevékenységek végzése során kezelt személyes adatokat az adatkezelő általi kezelés ideje során kezelik, vagy addig, amíg Ön ki nem fejezi személyes adatai marketing célra való további felhasználásának elutasítását, vagy vissza nem vonja hozzájárulását ahhoz, hogy marketing üzeneteket küldjenek Önnek az e-mail címére vagy a telefonszámára.

II. Sütik (cookie-k)

§ 1. Az adatkezelő sütiket használ. Ezek rövid szöveges információk, amelyek a felhasználó felhasználói készülékén (pl. számítógépén, táblagépén, okostelefonján) tárolódnak el. Az adatkezelő számítógépes rendszere be tudja olvasni ezeket a sütiket.

 2. Az adatkezelő eltárolja a sütiket a felhasználó saját eszközén, aztán hozzáfér a tartalmazott információkhoz az alábbi célokból: ·        a honlap helyes működtetése, különösen a munkamenet fenntartása,·        a kínált szolgáltatások felhasználói igényekre szabása,·        az egyéni felhasználói preferenciák megjegyzése,·        marketing,·        statisztikák,·        elemzések.

8. § 1. Az adatkezelő szintén tájékoztatja a felhasználókat, hogy van lehetőség úgy beállítani az adott böngészőt, hogy az megakadályozza a sütik elmentését és eltárolását a felhasználó saját eszközén.

 2. Az adatkezelő közli továbbá, hogy a felhasználó törölni tudja a sütifájlokat az adatkezelő általi elmentés után a megfelelő böngészőfunkciók, erre a célra szolgáló programok vagy az operációs rendszer idevágó eszközei segítségével.

9. § Az adatkezelő tájékoztatja a felhasználókat, hogy böngészőjük konfigurációinak olyan módosítása, ami megakadályozza vagy korlátozza a sütik használatát, korlátozhatja a nyújtott szolgáltatások működőképességét. A sütik törlése a szolgáltatásnyújtás során hasonló hatással bírhat.

III. A rendszernaplókban elmentett adatok

10. § A rendszernaplókban az interneten folytatott telefonhívások általános alapelveivel kapcsolatban tárolt adatokat a hexonic.com honlapot szervizelő cég kizárólag műszaki és statisztikai célokra használhatja.

IV. Az adatkezelő által alkalmazott műszaki eszközök

11. § Az adatkezelő alkalmazza a pillanatnyi műszaki adatvédelmi szabályokat az illetéktelen személyek által elektronikus úton küldött személyes adatok gyűjtésének és módosításának megakadályozására.

V. Egyebek12. § A hexonic.com honlap által nyújtott szolgáltatások jellege folytán a felhasználó nem tudja anonim módon vagy álnév alatt használni a szolgáltatásokat.

13. § Az adatkezelő regisztrálja a számítógép IP címét is, ahonnan a felhasználó a hexonic.com honlapot használja. Az adatkezelő az IP címhez kapcsolódó helyadat alapján optimalizálja a hexonic.com honlap tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználói igényeknek. 14. § A titoktartási irányelvekkel kapcsolatos kérdéseket, az adatkezelőnek szóló észrevételeket kérjük az alábbi címre küldeni: info@hexonic.pl.