To display the content appropriate for your location, we have set the country to: , language: HU. You can continue with these settings or change them.
Change Continue

Kapcsolt energiatermelő egységek gázmotorral

A kapcsolt energiatermelés az energiahasznosítás egyik leghatásosabb módszere. A szénégetésen alapuló hagyományos áramfejlesztés háttérbe szorulása növekvő tendenciát mutat.

A gázmotoros rendszerek a szén alternatívájává válnak kisebb tel-jesítményű rendszerek esetén.

Egy alapvető gáztüzelésű egység az alábbiakból áll: kompresszor, turbina és égéskamra, általában egy tengelyre szerelve. Az áramfejlesztési folyamat optimalizálása érdekében fejlesztések sorát vezetik be, ahol a hőcserélők főszerepet töltenek be.

A füstgázoknak a turbinában végzett tágulás után viszonylag nagy az ener-giájuk. A hővisszanyerés javítja a rendszer hatékonyságát. Úgy érhető el, hogy a levegőt a turbinától származó füstgázok segítségével felmelegítik, mielőtt keveredne a tüzelőanyaggal az égéstérben (1. ábra). A magas üzemi paraméterek miatt az ilyen alkalmazások csöves-köpenyes hőcserélőkön alapulnak.

A hőcserélők egy másik alkalmazási területe gáztüzelésű kapcsolt ener-giatermelő egységek esetén az égéstér hűtőrendszere, például a hengertömb és a kenőolaj hűtéséhez. A hőfelvevő közeg viszonylagosan alacsony paraméterei miatt ilyen esetekben gyakori a lemezes hőcserélők használata.

A belső égésű motorokon alapuló kapcsolt energiatermelő egységek előnyei közé tartozik a nagy áramfejlesztési hatékonyság, a helytakarékos kialakítás, az alacsony CO2 kibocsátás, a nagy tüzelőanyag-változatosság (földgáz, cseppfolyós gáz, biogáz, egyéb gázok), valamint a lehetőség arra, hogy az átviteli hálózatoktól távoli helyen menjen végbe az energiafejlesztés, és hogy tartalék áramforrásként is használhatók legyenek.