Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Ekonomizér využívajúci tepla spalín

Hexonic - Ekonomizér využívajúci tepla spalín

Nami navrhnutý a vyrobený rúrkový výmenník tepla slúžiaci na získavanie tepla zo spalín vznikajúcich pri spaľovaní biomasy. Výmenník je v prevádzke od roku 2015 vo v spaľovni biomasy vo Francúzsku.

Spaľovanie biomasy je šetrnejšie k životnému prostrediu ako spaľovanie fosílnych palív, pretože produkuje nižší obsah škodlivých zlúčenín do ovzdušia.

 

Przemysł energetyczny
Przemysł energetyczny
Ekonomizér na získavanie tepla zo spalín pri spaľovaní biomasy

Dopuszczalna temperatura:

Strana rúrok
200 oC
Strana plášťa
75 oC

Dopuszczalne ciśnienie:

Strana rúrok
1,1 bar
Strana plášťa
6 bar
Zákazní
Spaľovňa biomasy
Médiá
Spaliny zo spaľovania biomasy – strana rúrok / voda – strana plášťa
Umiestnenie
Francúzsko
Rok výroby
4/2015

Kluczowe parametry:

Hmotnosť
6810
kg
Max. teplosmenná plocha
300
m2

Materiały:

Rúrky
Nerezová oceľ EN 1.4462
Plášť
Uhlíková oceľ