Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Chladenie

Výmenníky tepla sú jedným zo základných prvkov chladiacich zariadení. Pri procese chladenia odovzdávajú energiu vyparujúceho sa chladiva, pri procese ohrevu je zdrojom energie kondenzačné chladivo.

V súčasnej dobe sa v chladení kladie veľký dôraz na modernosť a energetickú účinnosť.

Inovatívne konštrukčné riešenia umožňujú znížiť spotrebu energie, to sa potom premieta do šetrenia životného prostredia. Tepelné Inštalácie stále častejšie využívajú tepelné čerpadlá, ktoré môžu využívať energiu z okolitého prostredia. V mnohých krajinách EÚ boli tepelné čerpadlá uznané ako obnoviteľný zdroj energie. Môžu pomáhať splniť povinnosti záväzkov týkajúcich sa príslušného podielu OZE (Obnoviteľné Zdroje Energie) v energetickom pláne.

V systémoch, kde sú médiom chladiva, napr. v tepelných čerpadlách a chladiacich agregátoch, sa používajú doskové spájkované výmenníky tepla Hexonic typu R, ktoré sú navrhnuté tak, aby fungovali ako kondenzátory alebo výparníky. Výmenníky tohto typu majú konštrukciu so zvýšenou pevnosťou a s optimalizovanou geometriou určenou pre chladiace aplikácie