Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Energetický priemysel

Moderný svet je závislý od elektriny. Všetky oblasti života sú na jej dodávkach závislé.

Otázka energetickej bezpečnosti je strategickou témou každej krajiny. Energia predstavuje ekonomický krvný obeh, ktorý určuje fungovanie ekonomiky a jej vývoj.

Energetický sektor môžeme rozdeliť na elektrárne, teplárne, tepelné elektrárne a priemyselné energetické siete, ktoré dodávajú energiu vo forme elektriny a tepla.

Energetika je jedným z odvetví hospodárstva s najškodlivejším dopadom na životné prostredie. Predpokladá sa, že do roku 2040 bude rast celosvetového energetického sektora predstavovať 1,1 % ročne. Svet podniká kroky na zníženie škodlivého vplyvu energie na životné prostredie integráciou energetickej politiky s politikou životného prostredia. Preto sa priemysel postupne odkláňa od výroby energie z tradičných zdrojov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.