Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Elektrárne ORC

Základnými prvkami elektrárne ORC sú výmenníky tepla, ktoré fungujú ako výparníky alebo kondenzátory.

Organický Clausiov-Rankinov cyklus je rozšírením Clausiovho-Rankinovho cyklu, čo je cyklus pre klasickú parnú elektráreň. V tomto procese je voda nahradená organickým alebo anorganickým médiom s nízkou teplotou fázového prechodu.

Inštalácia tiež obsahuje obehové čerpadlá a turbogenerátorové sústrojenstvo. Pre zvýšenie účinnosti systému sú tu inštalované aj medzivýmenníky, ktoré fungujú ako regenerátory a ekonomizéry. V ORC elektrárňach sa ako výparníky, kondenzátory a rekuperátory najčastejšie používajú rúrkové výmenníky tepla s možnosťou prispôsobenia materiálu v závislosti od korozívnosti média. Ak máme k dispozícii iba malé množstvo odpadového tepla, môžeme v systéme použiť vhodne prispôsobené výmenníky tepla JAD, DNA.

Vzhľadom na účinnosť prenosu tepla sa ako ekonomizéry perfektne uplatnia rozoberateľné výmenníky tepla. Na tento účel môžeme využiť aj opláštené rúrkové a opláštené doskové výmenníky tepla JAG SHIELD.