Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Rafinérsky priemysel

Premieňa ropu a zemný plyn na chemikálie, ako je etylén, benzén, xylén a butány a umelej hmoty ako polyetylén, polypropylén a iné. Tieto výrobky sa používajú priamo ako výrobok koncovej spotreby alebo ako medziprodukt pri výrobe iných chemikálií. Rafinácia ropy je nákladným a energeticky náročným procesom.

Rafinérie neustále zlepšujú svoju prevádzkovú efektivitu pri súčasnom dodržiavaní prísnych noriem na znižovanie emisií škodlivých látok a na obsah síry v palivách.

Kvôli dodržiavaniu zásad hospodárenia so sírou a maximálneho opätovného využitia vody sa používa proces stripovania kyslých vôd. Tento proces spočíva v odstránení čpavku a sírovodíka z technologickej vody. Kyslá voda z procesných jednotiek sa zhromažďuje v nádrži. Odtiaľ sa čerpá cez výmenník tepla do hornej časti vytesňovacej odsírovacej kolóny (stripéru). K rekuperácii energie dochádza pred strippingom pri ohrievaní kyslej vody. Kyslé odpadové plyny zo stripovacej jednotky môžu byť smerované do jednotky pre rekuperáciu síry (SRU), do prídavného spaľovania alebo do spaľovania (fléru) kyslého plynu. Jednotky rekuperácie síry sú najekologickejším spôsobom využitia plynu. V ostatných prípadoch môže dochádzať k výraznému zvýšeniu emisií SO2 a NOx.

Spoločnosť Hexonic má potrebné znalosti na zaistenie optimálneho prenosu tepla v rafinérskom priemysle. Naša technológia vám umožňuje maximalizovať energetickú účinnosť týchto procesov a minimalizovať problémy s koróziou a kontamináciou. .Nami vyrábané rúrkové výmenníky tepla, určené pre rôzne technologické aplikácie, opakovane preukázali svoju spoľahlivosť v najťažších prevádzkových podmienkach.