Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Potravinársky priemysel

Odvetvie hospodárstva, ktoré dodáva výrobky a polotovary určené na použitie ako potraviny.

Spotrebitelia s vyššou informovanosťou o kvalite potravín dnes kladú prísne požiadavky na technológiu spracovania potravín.

Pre potravinársky priemysel boli vždy kľúčové normy týkajúce sa chladenia, skladovania, čistenia a sušenia potravín. Potravinárske spoločnosti stále investujú do kvalitných, spoľahlivých a efektívnych riešení týchto problémov.

V reakcii na potreby trhu ponúka spoločnosť Hexonic rad výmenníkov tepla, ktoré sú kľúčovými zložkami spracovateľských systémov v potravinárskom priemysle. Naše zariadenia zlepšujú procesy ohrevu a chladenia, pasterizácie, sterilizácie, odparovania a kondenzácie. Výmenníky tepla zvyšujú efektivitu výroby a umožňujú zachovanie vysokých hygienických štandardov pri súčasnej úspore energie.