Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Mliekarenstvo

Spracovanie mlieka zahŕňa procesy chladenia, pasterizácie, fermentácie, sušenia a skladovania výrobku pri vhodnej teplote.

Najdôležitejšími otázkami súvisiacimi so spracovaním mlieka sú zvýšenie účinnosti systému, zabezpečenie šetrného zaobchádzania s mliekom a získanie zvýšenej kvality koncového výrobku.

Pasterizácia je mliekarenský proces, ktorý zahŕňa tepelné ošetrenie mlieka za účelom minimalizácie prítomnosti patogénnych mikroorganizmov vo výrobku. Tento proces si vyžaduje bezpečnosť a hygienu a tiež účinný prenos tepla. Funkciu pasterizátorov v mliečnych systémoch plní výmenníky tepla. Používajú sa na zahriatie mlieka na teplotu 74 °C - 95 °C (v závislosti od výrobku), udržujú ho na tejto teplote po dobu 15-300 sekúnd a potom ho ochladia na teplotu fermentácie (38 °C). Po fermentácii sa mlieko ochladí na teplotu balenia 4-20 °C. Úlohu chladiča môže plniť doskový výmenník tepla, ktorý mlieko predchladzuje.

Široká rada výmenníkov tepla Hexonic je kľúčovou súčasťou mliekarenských procesov, ako je pasterizácia, fermentácia, zber mlieka, skladovanie a čistenie v systémoch CIP (sanitačná stanica Clean In Place).