Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Petrochemický priemysel

Petrochemické výrobky sú chemické výrobky, ktoré sa procesom rafinácie získavajú zo surovej ropy. Chemikálie vyrobené zo surovej ropy sa získavajú aj z iných fosílnych palív, ako je uhlie a zemný plyn.

Petrochemický priemysel vyrába množstvo materiálov, ktoré majú široké využitie ako v priemysle, tak v domácnostiach.

Okrem iného medzi ne patria plasty, syntetický kaučuk, riedidlá, hnojivá, liečivá a lepidlá. Používajú sa v automobiloch, v obaloch, lekárskom vybavení, farbách, odevoch a v stavebných materiáloch. Ekologicky šetrnejší spôsob výroby petrochemických výrobkov predstavujú rastlinné zdroje ako kukurica, palmové ovocie alebo cukrová trstina.

Výmenníky tepla používané v rôznych fázach ťažby ropy a zemného plynu musia spĺňať ekologické normy. Musí byť spoľahlivé a odolné voči vysokej teplote a tlaku. Sú tiež veľmi dôležitou súčasťou prevádzkových procesov v petrochemickom priemysle vrátane čistenia, skvapalňovania, kondenzácie a spätného splynovania.