Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Chladenie oleja

Udržiavanie oleja vo vhodnom teplotnom rozsahu je predpokladom pre bezporuchovú, predĺženú a nepretržitú prevádzku hydraulických systémov a strojov.

Olejové chladiče umožňujú znížiť teplotu kaliaceho oleja, transformátorového oleja a mazacieho oleja.

Optimalizujú prevádzku hydraulických systémov na báze servomotorov, systémov chladenia oleja vo vstrekovacích lisoch na plasty alebo na obrábacích strojoch.

Výmenníky tepla spoločnosti Hexonic vo funkcii olejových chladičov Vám umožnia vyhnúť sa účinkom vysokej teploty, ako je kavitácia, poškodenie hydraulických súčastí, zlé hodnoty mazacieho oleja, strata viskozity oleja alebo jeho úniky.