Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Chladenie oleja vo vstrekovacích lisoch na spracovanie plastov

Vstrekovacie lisy na plasty sú vybavené hydraulickým systémom, ktorý musí zaistiť spoľahlivú prevádzku v priebehu celého výrobného cyklu.

Aby hydraulický systém správne fungoval, treba teplotu oleja riadiť.

Riešenia systému chladenia zamerané na tento problém zaisťujú najrýchlejšie možné zníženie tvárniacej teploty bez toho, aby došlo k zmršteniu tvárneného prvku, čím sa eliminuje riziko oddelenia materiálu od tvárniacej dutiny.

Vzhľadom na to, že chladenie zaberá v procese vstrekovania väčšinu času, je tepelná účinnosť najvyššou prioritou.