Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

HVAC

Ide o odvetvie priemyslu sanitárnej techniky, ktoré sa zaoberá systémami vykurovania, ventilácie a klimatizácie.

Rastúce ceny elektriny nútia projektantov systémov HVAC-R hľadať nákladovo efektívne riešenie.

Úlohou integrovaného systému HVAC-R je zaistiť tepelnú pohodu v miestnostiach, požadovanú účinnosť zariadenia a vysokú energetickú účinnosť. Správne zvolené komponenty, ako je chladič, tepelné výmenníky, čerpadlá, vzduchové rozvody a riadiace systémy optimalizujú účinnosť, životnosť a efektivitu systému, to všetko sa premieta do nižších prevádzkových nákladov.

Výmenníky tepla spoločnosti Hexonic, predovšetkým rozoberateľné, doskové spájkované alebo rúrkové výmenníky tepla, sú optimálnym riešením na výmenu tepla vo vykurovacích, ventilačných, klimatizačných a chladiacich zariadeniach.