Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Farmaceutický priemysel

Odvetvie hospodárstva, ktoré sa zaoberá liekmi od ich návrhu cez výrobu až k distribúcii.

Najpoužívanejšou surovinou vo farmaceutickom priemysle je voda.

Farmaceutický priemysel pokrýva väčšinu praktických problémov spojených s liečivami, t.j. výskum nových liečiv, počiatočné klinické fázy testovania nových liečiv, klinické hodnotenia liečiv na ich schválenie, priemyselná výroba liečiv, patentová ochrana, schvaľovanie liečiv na predaj, kontrola kvality liečiv atď. Používa sa na výrobu liekov, je súčasťou liečiv a vakcín a slúži na čistenie technologických liniek a preplachovanie obalov.

Voda pre injekcie (WFI - Water for Injection) je čistená voda, upravená tak, aby odstránila látky škodlivé pre ľudský organizmus. Pri výrobe liekov má všestranné použitie. Používa sa ako rozpúšťadlo, látka na riedenie prípravkov, ale aj ako sterilizačný prostriedok nádob, prístrojov alebo systémov. Aby spoločnosť Hexonic splnila prísne požiadavky priemyslu, ponúka špecializované opláštené rúrkové výmenníky tepla rady P, ktoré sa používajú v generátoroch vody na injekcie, v jej skladovacích a distribučných systémoch a v miestach spotreby. Výmenníky sú navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko kontaminácie a zaistili bezpečnú a sterilnú prácu.