Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Generátor WFI

Tepelná destilácia je najbežnejším spôsobom získania vody na injekcie (WFI).

Zariadenie na výrobu injekčnej vody tepelnou destiláciou môže pozostávať z jednej alebo viacerých destilačných kolón.

Dochádza v nich k procesu opakovaného odparovania a kondenzácie vyčistenej vody. Vzhľadom na to, že proces prebieha pri vysokej teplote, môžeme tejto metóde, pokiaľ ide o mikrobiologickú čistotu vyrobenej vody WFI, plne dôverovať.

Výmenníky P-line sa v generátoroch WFI používajú na predhriatie, regeneračný ohrev, aj na konečnú kondenzáciu čistej pary a chladenia generovanej injekčnej vody.