Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Odberné miesto

Systém dávkuje injekčnú vodu WFI alebo čistenú vodu PW (Purified Water) pri špecifikovanej teplote. Systém je navrhnutý tak, aby spĺňal vysoké kvalitatívne a hygienické požiadavky farmaceutického priemyslu.

Na použitie vo farmaceutickom výrobnom procese musí byť voda WFI ochladená na aplikačnú teplotu.

Najčastejšie je to 25 až 45 °C. Pokiaľ existuje viac odberných miest s rovnakou teplotou, je
v systéme vytvorený prídavný okruh, v ktorom je inštalovaný výmenník P-line pre chladenie vody
na aplikačnú teplotu.

Iným riešením je inštalácia výmenníka tepla tesne pred odberným miestom (POU – Point of Use). V tomto mieste použitý výmenník P-line ochladzuje WFI na požadovanú hodnotu.