Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Skladovanie a distribúcia injekčnej vody za studena

Vyrobená injekčná voda sa musí skladovať a distribuovať do odberných miest zodpovedajúcim spôsobom.

V systémoch skladovania a rozvodu studenej vody (WFI) sú obvykle inštalované dva výmenníky P-line.

Prvý výmenník chráni systém pred nadmerným nárastom teploty a ochladzuje ho na 15 °C až 30 °C. Druhý výmenník sa používa v procese periodického ohrevu vody na vysokú teplotu na sterilizáciu systému.

Ďalším riešením systému akumulácie a rozvodu studenej injekčnej vody WFI je systém s jedným výmenníkom P-line, ktorý plní obe funkcie. Podľa potreby sa do plášťa výmenníka privádza studená voda z agregátu alebo technická para.