Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Skladovanie a distribúcia injekčnej vody za tepla

Úlohou skladovacieho a distribučného systému je priviesť médium do odberných miest pod zodpovedajúcim tlakom, teplotou a v príslušnej kvalite.

Po výrobe musí byť injekčná voda zodpovedajúcim spôsobom skladovaná a distribuovaná do odberných miest.

Požadované parametre sú obvykle špecifikované užívateľom vo fáze tvorby projektu a závisia od typu procesných parametrov, pre ktoré bude dané médium použité. Jednou z metód skladovania a distribúcie injekčnej vody (WFI) je jej skladovanie pri konštantnej teplote okolo 80 °C - 85 °C.

Udržiavanie tejto teploty zaisťuje výmenník P-line, do ktorého plášťa sa privádza technická para alebo voda.