Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Chladenie kaliaceho oleja

Kaliace oleje sa používajú pri procesoch tepelného spracovania rôznych typov zliatin železa, najmä ocele.

Kritickou súčasťou procesu tepelného spracovania kovov je kalenie alebo rýchle ochladenie dielov pre dosiahnutie špecifických vlastností.

Kaliaci systém pozostáva z výmenníka inštalovaného medzi kaliacou vaňou a olejovou nádržou. Cirkuláciu oleja v okruhu zaisťujú dve čerpadlá inštalované pred chladičom. Výmenník tepla udržuje v kaliacom kúpeli konštantnú teplotu oleja.

Hrozbou pre správnu funkciu kaliacich chladiacich systémov sú potenciálne netesnosti v chladiči, preto sa odporúča používať doskové výmenníky s dvojitými teplonosnými doskami. Toto riešenie sťažuje zmiešanie vody s olejom, čo by mohlo spôsobiť nežiaduci efekt.