Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Chladenie transformátorového oleja

Transformátorový olej je syntetický alebo minerálny olej používaný ako izolant, ktorý má aj chladiacu funkciu.

Vzhľadom na veľké množstvo tepla, ktoré transformátory generujú, je nutný stály prietok oleja a jeho vhodné chladenie vo výmenníku tepla.

Transformátorový olej (izolačná kvapalina) v transformátoroch pôsobí ako elektrický izolant a odvádza teplo zo zariadenia, čo mu umožňuje stabilnú a nepretržitú prácu. Udržiavanie oleja na nízkej teplote umožňuje znížiť elektrické zaťaženie transformátora tak trvalo, ako aj v období najväčšieho dopytu.

Doskový alebo doskový spájkovaný výmenník tepla typu SafePLATE nainštalovaný v chladiacom systéme transformátorového oleja zabraňuje miešaniu oleja s vodou a zaisťuje tak bezpečnú prevádzku systému.