Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Chladenie v prevodových systémoch

Veterné turbíny sú na prenos rotačného pohybu medzi rotorom a generátorom často vybavené ozubeným prevodom.

Efektívna prevádzka prevodového systému zabezpečí jeho vybavenie vhodnými systémami chladenia oleja.

V prevodovke vzniká teplo v dôsledku trenia a tlaku, preto je tak dôležité udržovať olej na nastavených prevádzkových teplotách a zabezpečiť tak správne mazanie.